GOLDEN GLOW RETEXTURIZER BOOSTER, 50ml

  • Марка: Spa Abyss

Суперактивен концентрат с БАВ, стимулиращ възстановителните процеси в повредените клетки. Дълбоко насища кожата с йони на злато, кислород, премахва раздразнението. Обезпечава регенерацията на клетъчните мембрани и синтеза на колаген тип III, подмладява всичките слоеве на кожата.

Състав: био-хелатно Злато, Хиалуронова киселина, Карнозин, Нутрипептид от ориз, Азиатска Центела, Токоферол, Амелиокс – био-комплекс, алтернатива на ботокс.

 

Golden Glow Retexturizer Booster– for all skin types

Superactive bio-active substances concentrate, stimulating recovery processes in damaged cells. Deeply inundates the skin with gold ions, oxygen, relieves irritation. Secures regeneration of cell membranes, synthesis of III type collagen, rejuvenating all skin layers.
Ingredients: bio-chelate Gold, Hyaluronic acid, Carnosine, Rice nutripeptides, Asian Centella, Tocopherol, Ameliox bio-complex, botox alternative.