ACTIVE PHYTO COMPLEX, 100ml

  • Марка: Spa Abyss

Уникален кератоличен и антисептичен препарат за лекуване на вяло протичащо акне и на дълбоко подкожни инфилтрати. Мощният кератоличен комплекс, влизайки в състава на препарата, позволява да се проведе едновременно с лечението на усложненото акне процедура по отстраняването на хиперкератозата и ръбцовите изменения на кожата.

Състав: Цинк Ирис, Салицилова и Гликолиева киселина, Сапонин.

 

Active Phyto Complex

Unique keratolytic and antiseptic preparation for treatment of subacute acne and deep hypodermic infiltrates. Powerful keratolytic complex included into the preparation allows applying hyperkeratosis and cicatricle skin deformation removal procedures simultaneously with treatment of complicated acne eruption.
Ingredients: Zinc, Iris, Salicylic and Glycolic acids, Saponin.