PEPTID NON-OPERATING LIFTING

 • Марка: Spa Abyss

ПЕПТИДЕН БЕЗОПЕРАТИВЕН ЛИФТИНГ

Програмата е предназначена за зряла кожа с очевидни признаци на състаряване – дълбоки и малки бръчки, деформиране овала на лицето, двойната брадичка, също така за бързо възстановяване овала на лицето, отстраняване на визуалния ефект „изморено” лице след стрес, премахване на отока.

Задачи на програмата:

• осигуряване на биостимулиращ и лифтинг-ефекти

• фиксиране овала на лицето, премахване на двойната брадичка

• изглаждане на бръчки

• дълбоко тонизиране на лицевите мускули

• стимулиране лимфотока

• премахване на оток

• активиране на кръвообращението

• стимулиране синтеза на колаген тип 3 и еластина

• осигуряване на дълбоко подхранване и овлажняване

Препоръки при употреба :

Курс: 10-12 процедури (2 пъти седмично).

Количество курсове: 2 пъти на година.

Процедури за поддръжка: 2 пъти на месец.

В качеството на „спешна помощ” програмата може да бъде използвана като самостоятелна отделна процедура.

Противопоказания: купероза

Козметични средства, които се прилагат:

Домашна грижа:

Етапи на процедурата:

1. Дегримиране: Изчистете лицето от декоративната козметика, с помощта на памучни дискове и клечки за уши, използвайте за това Make-Up Remover Gel. После нанесете почистващо мляко DNA Marine Cleansing Milk върху лицето, врата и деколтето и масажирайте леко с пръсти 1-2 мин.

Отстранете остатъците от продукта с намокрена с навлажнена кърпа.

2. Дълбоко почистване (ексфолиация): Нанесете Gommage равномерно на тънък слой върху лицето, врата и деколтето. Когато препаратът се попие от кожата (след около половин минута), го отстранете и изчистете с леки кръгови масажни движения.

3. Тонизиране: Напоете памучни дискове с лосиона Vita Mineral Toner и старателно обработете кожата на лицето, врата и деколтето.

4. Активация: 1 мл (1/4 ампула) DNA & MPC Activator нанесете върху лицето, областта около очите, врата и деколтето докато попие с нежно потупване с върха на пръстите.

5. Масаж: Върху нанесения концентрат първо нанесете Firming Gel докато попие, а после нанесете лифтинг крем за масаж Firming Massage Cream и направете пластичен масаж с продължителност 20-30 мин. Ако в процеса на масаж кремът престава да дава хлъзгащ ефект, т.е. како че ли е „изчезнал”, овлажнете кожата с няколко капки разтворител лифтинг маска Lifting Solution.

След приключване на масажа остатъците от крема не се изтриват!

6. Повторна активация: 1 мл (1/4 ампула) DNA & MPC Activator нанесете върху лицето, областта около очите, врата и деколтето с нежно потупване с върха на пръстите за да попие.

7. Специална процедура:

7.1 Fibronectic Eye Gel Mask – сложете върху периорбиталната област първо специалните апликатори Eye Pads и върху тях на тънък равномерен слой нанесете лифтинг маска за около очите. Апликаторите се отстраняват преди измиване на маската Protein Powder Mask (гл. 7.2).

7.2 Protein Powder Mask – нанесете маската върху лицето, врата и деколтето (преди началото на процедурата разтворете 10 мл маска с разтворител докато стане на рядка каша), когато маската напълно изсъхне, я накиснете с мляко DNA Marine Cleansing Milk, отстранете апликаторите от очите и след това отстранете маската с навлажнена кърпа.

8. Тонизиране: Напоете памучни дискове с лосиона Vita Mineral Toner и старателно обработете кожата на лицето, врата и деколтето.

9. Защита: Нанесете лифтинг крем Peptide Lifting Cream върху лицето, врата и деколтето.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peptide non-operating lifting

PEPTIDE LIFTING TREATMENT for the face & neck

Indications for application:

The program is provided for mature skin with evident signs of aging: deep and small wrinkles, deformation of face contours, double chin, as well as for emergency restoration of the face contours, removal of visual effect of “tired” face after stress, removal of swellings.

Program tasks:

 • provide bio-stimulating and lifting effects;
 • fix the face contours, remove double chin;
 • smooth wrinkles;
 • tone deeply facial muscles;
 • initiate lymph drainage;
 • remove swellings;
 • activate blood circulation;
 • initiate collagen and elastin synthesis;
 • provide deep nutrition and moistening.

Recommendations on the course of procedures: 

Course: 10-12 procedures (2 procedures per week).
Number of courses: 2 courses per year.
Supporting procedures: 2 times per month.
As “emergency care” the program can be used as an independent single procedure.
Counter-indications: cuperose. 

Applied cosmetics: 

HOME CARE

 • Peptide lifting Cream
 • Lifting Day Cream SPF 15
 • Lifting Night Cram
 • Lifting Active Serum

TREATMENT PROCEDURE:

 1. Makeup removal: Remove decorative cosmetics by means of cotton cuds and pads, using Make-Up Remover Gel. Then apply DNA Marine Cleansing Milk to face, neck, and décolleté area and massage skin lightly by fingertips within 1-2 minutes. Remove milk with wet sponges.
 2. Deep cleansing (exfoliation): Apply uniform thin layer of Gommage to face skin, neck and décolleté area. When the preparation sinks in the skin (approximately half a minute), roll it by light circular massage motions and wash it off by water.
 3. Toning: Moisten cotton pads with toning lotion Vita Mineral Toner and treat face skin, neck and décolleté area thoroughly.
 4. Activation: Apply uniformly 1ml (1/4 ampoule) of DNA & MPS Activatorto face skin, neck and decollete area and beat it in by “fingertip shower”.
 5. Massage: Apply Firming Gel (5ml) over the applied concentrate, lightly rubbing it into skin, them applyFirming Massage Cream (5ml) and make plastic massage within 20-30 minutes. If the course of massage the cream stops providing sliding effect, i.e. “fell”, moisten the skin with several drops of Lifting Solution. At the end of massage don’t remove remains of cream!
 6. Repeated activation: Apply uniformly 1ml (1/4 ampoule) of DNA & MPS Activatorto face skin, neck and decollete area and beat it in by “fingertip shower”.
 7. Special procedure:
  • Fibronectic Eye Gel Mask – First apply special applicators of non-woven material to paraorbital areas and over them – a thin uniform layer of lifting mask for eyelids. Applicators are removed before washing of Protein Powder Mask (see 7.2.).
  • Protein Powder Mask – apply mask to the face, neck and décolleté area (10ml of mask should be diluted by Firming Solutionto liquid sour cream consistency before procedure beginning!) When the mask becomes dry, first it’s necessary to soak it with DNA Marine Cleansing Milk, remove applicators from eyes and then wash the mask off by watered sponges.
 8. Toning: Moisten cotton pads with toning lotion Vita Mineral Toner and treat face skin, neck and décolleté area thoroughly.
 9. Protection: Apply Peptide Lifting Cream to face skin, neck and décolleté area.
Catalog_EN.pdf
Подобни продукти