DEEP PHYTO PEELING (PAPULOPUSTULAR AND PHLEGMONOUS STAGE)

 • Марка: Spa Abyss

ФИТОПИЛИНГ - ЛЕЧЕНИЕ НА ПАПУЛО-ПУСТОЛОЗНИ И ФЛЕФМОНОЗНИ СТАДИИ НА АКНЕ

 Задачи на програмата: 

 • спиране на възпалителните реакции
 • намаляване на фоликулярната хиперкератоза
 • нормализиране действието на мастните жлези
 • премахване на инфилтрати и дълбоко почистване на порите
 • стимулация на регенеративните процеси на кожата
 • подобряване релефа на лицето

Препоръки при употреба :

процедурата се повтаря през 1-2 дена до достигане на клиничен ефект.

Консултации: преди да започнете курса трябва да се консултирате при дерматолог-козметолог, гинеколог, ендокринолог, терапевт.

Козметични средства, които се прилагат:

Домашна грижа:

   

Етапи на процедурата:

1. Почистване: изчистете лицето от грима с помощта на памучни дискове и клечки за уши, използвайте за товаMake-Up Remover Gel. После нанесете почистващ гелEnzymatic Cleansing Gel върху лицето, врата и деколтето и масажирайте леко с пръсти 1-2 мин. Отстранете остатъците от продукта с навлажнена кърпа и изтрийте кожата с лосион Botanical Clarifying Astringent.

2. Дълбоко почистване: нанесете пенлив скраб Foaming Photo Peel върху лицето. Много деликатно направете мануален пилинг-масаж 2-3 мин., преди това намокрете пръсти с вода. Измийте лицето с навлажнена кърпа и изтрийте кожата с лосионBotanical Clarifying Astringent

3. Подготовка за механично почистване на кожата: процедурата не се провежда при флегмонозна форма на нагнояване!

Нанесете тънък слой Pro- Cleansing Gel Mask върху лицето. За да създадете сауна ефект покрийте лицето с домакинско найлоново фолио и топли кърпички. След 10-15 мин. започнете екстракцията на комедоните, като постепенно изчистите лицето от гела. В процеса на механичното почистване трябва да се изтриват обработените участъци на кожата с антисептичен лосион Botanical Clarifying Astringent.

4. Масаж: 7-10 мин. направете масаж-дренаж на Жаке, използвайте мляко за масаж Calming Massage Phyto Milk. Почистете остатъците с вода и изтрийте кожата с лосионBotanical Clarifying Astringent.

5. Активация: нанесете 1 мл. (1/4 ампула) Balancing Photo Serum върху лицето и направете масаж чрез леко потупване с пръсти. Може да се използва йонофореза с положителен електрод.

6.1. Специална процедура: защитете кожата около очите и веждите с крем Anti-Irritant Cream. С помощта на четка нанесете маската Phyto Peeling Mask на лицето и други участъци на кожата засегнати от акне (врат, гърди, гръб). Със сместа търкайте кожата 3-5 минути, в зависимост от степента на поражение и чувствителността на кожата, препаратът се втрива с края на пръстите (задължително с ръкавици). Оставете препарата още да действа 10-15 мин.

После измийте лицето с помощта на хартиени кърпички или навлажнена кърпа.

На края изтрийте кожата с лосион Botanical Clarifying Astringent.

6.2. Специална процедура: провежда се само при флегмонозна форма на пъпки!

- Нанесете няколко капки Anti-Stress Bio Complex на лицето нежно втрийте чрез потупване с възглавничките на пръстите докато попие.

Защитете кожата около очите и веждите с крем Anti-Irritant Cream.

После с помощта на четка или ръце, облечени в ръкавици, нанесете тънък равномерен слой от маската Active Phyto Complex върху проблемната кожа. В зависимост от степента на поражение и

чувствителността на кожата оставете препарата да действа 5-20 мин. После измийте лицето с помощта на хартиени кърпички или навлажнена кърпа. Накрая изтрийте кожата с лосион Botanical Clarifying Astringent.

6.3. Специална процедура: Нанесете равномерно плътен слой от маската

Vita Pure Essential Mask върху участъците, където са проведени предишните манипулации. Когато маската напълно изсъхне измийте лицето с вода. Накрая изтрийте кожата с лосион Botanical Clarifying Astringent.

7. Защита: нанесете крем Botanical Anti-Acne Cream, а в часовете на активно слънце допълнително- Oil Free Corrective Cream SPF25.

Цената на програмата е без Oil Free Corrective Cream SPF25 !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treatment DEEP PHYTO PEELING

DEEP PHYTO PEELING (PAPULOPUSTULAR AND PHLEGMONOUS STAGE)

Program tasks:

 • stop inflammatory reactions;
 • decrease hyperkeratosis follicular is;
 • normalize functions of adipose glands;
 • restoration of infiltrates and deep cleansing of pores;
 • initiate processes of skin regeneration;
 • smoothing of skin relieves.

Recommendations on the course of procedures:

Repeat each 1-2 days till achievement of clinical effect.
Consultations: before beginning of the course it’s necessary to consult dermatocosmetologist, gynecologist, endocrinologist, and therapist.

HOME CARE

Cleansing:

Enzymatic Cleansing Gel;
Foaming Phyto Peel;
Botanical Clarifying Astringent. 

Masks:

Antiseptic Clay Mask; or
Active Anti -Acne Mask. 

Protection:

Botanical Anti-Acne Cream;
Oil Control Phyto Gel;
Oil Free Corrective Cream SPF 25;
Blemish Fix Applicator.

Applied cosmetics:

TREATMENT PROCEDURE:

1. Cleansing: Remove decorative cosmetics by means of cotton cuds and pads, using Make-Up Remover Gel. Thenapply Enzymatic Cleansing Gel to face, neck, decollete area and massage skin lightly by fingertips within 1-2 minutes. Wash off by watered sponges and clean the skin with Botanical Clarifying Astringent.

2. Deep cleansing: Apply uniformly Foaming Phyto Peel for problem skin to the face skin. Make delicately manual peeling-massage within 2-3 minutes, having watered fingertips previously. Wash off by watered sponges and clean the skin with Botanical Clarifying Astringent.

3. Skin preparation to mechanical cleansing: Carried out in case of indications for abstraction.

Apply thin layer of Pro-Cleansing Gel Mask to the face skin. To create sauna effect cover the face with food film and warm towels. In 10-15 minutes start to abstract pimples, gradually removing the gel. In the course of mechanical cleansing it’s necessary to clean the treated areas with antiseptic lotion Botanical Clarifying Astringent.

The procedure is not carried out in case of phlegmonous stage of acne!  

4. Massage: Make delicate massage by Jacque within 7-10 minutes with Calming Massage Phyto Milk. Remove the remains of the preparation by water and clean with the lotion Botanical Clarifying Astringent.

5. Activation: Apply 1ml (1/4 of ampoule) of Balancing Phyto Serum to the face skin and beat in by fingertips. Ionophoresis can be used (on positive electrode).

6.1. Special procedure:

Protect eyelid skin and eyebrows with Anti-Irritant Cream. Apply uniformly a thin layer of Phyto Peeling Mask by means of the applicator to the face skin and other areas affected by acne (neck, breast, back). Within 1-5 minutes, depending on the damage degree and skin sensitivity, rub the preparation into skin by fingertips (it’s necessary to wear gloves). Keep the preparation on the skin fir 5-10 minutes. Then remove it by means of paper towels or wet sponges. At the end of the procedure clean the skin with Botanical Clarifying Astringent.

6.2. Special procedure: Carried out only in case of phlegmonous acne!

А. Apply some drops of Anti-Stress Bio Complex and beat it into the skin by “fingertip shower”.

В. Protect eyelid skin and eyebrows with Anti-Irritant Cream. Apply uniformly a thin layer of Active Phyto Complex by means of the applicator or hands protected by gloves to the problem skin. Depending on the damage degree and skin sensitivity keep the preparation within 5-20 minutes. Remove by paper towels or wet sponges. Clean the skin with Botanical Clarifying Astringent.

6.3. Special procedure: Apply uniformly a dense layer of the sedative mask Vita Pure Essential Mask where the previous procedures have been held. After complete drying of the mask, remove it by water. At the end of the procedure clean the skin with Botanical Clarifying Astringent.

7. Protection: Apply Botanical Anti-Acne Cream, and as masking of red skin, especially during the hours of the active sun, in addition – Oil Free Corrective Cream SPF 25.

PHLEGMONOUS STAGE OF ACNE 

PAPULOPUSTULAR STAGE OF ACNE

Catalog_EN_9.pdf
Подобни продукти